» Strona główna » Urząd Miejski » Kierownictwo
 Rządowe Centrum Legislacji

Rządowe Centrum Legislacji

Rządowe Centrum Legislacji

Szansa

Szansa

Szansa

Środowisko

Stowarzyszenie Dunjec-Biala

Stowarzyszenie Dunjec-Biala

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Szansa
Licznik: 531153

 


 BURMISTRZ WOJNICZA  - mgr inż. Jacek KUREK

tel. /14/ 631 98 12, e-mail : burmistrz@wojnicz.pl


ZASTĘPCA BURMISTRZA WOJNICZA - mgr inż. Wojciech JANUS

tel. /14/ 631 98 14


SEKRETARZ GMINY - mgr Agnieszka SĘKOWSKA-LENART

tel. /14/ 631 98 20, e-mail: sekretarz@wojnicz.pl

SKARBNIK - mgr Joanna ZAJĄC tel. /14/631 98 18,  e-mail: skarbnik@wojnicz.pl

 

Burmistrz Miasta stanowi jednoosobowy organ wykonawczy wyposażony w rozległe kompetencje. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, wykonuje zadania gminy określone przepisami prawa i w realizacji tych zadań podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.
Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.

Praca Urzędu Miejskiego obejmuje większość spraw, które mieszkańców gminy na co dzień dotyczą.
Kierownikiem Urzędu Miejskiego jest Burmistrz Miasta.
Nadzór nad pracą Urzędu i poszczególnych zespołów sprawuje Sekretarz Gminy, który odpowiada i uczestniczy w posiedzeniach Sesji Rady Miejskiej i reprezentuje podległych mu pracowników. Przedstawia na tych posiedzeniach sprawy realizowane poprzez poszczególnych pracowników, aktywnie uczestnicząc w obradach. 


Warto zobaczyć


Fotogaleria


więcej>>Panoramy wojnickie


więcej>>Film o Wojniczu


więcej>>